Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2013 г.

Крайният срок за подаване на Декларация или Уведомление за 2013 г. по член 15 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) е 30.04.2014 г.

Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица, които:

 • са регистрирали фирма през 2013 г.;
 • нямат подадена Декларация за предходните години;
 • имат подадена Декларация/Уведомление за 2012 г., но през 2013 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Уведомление подават задължените по смисъла на ЗЗБУТ лица, които имат подадена Декларация/Уведомление за 2012 г. и през 2013 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Начини за подаване:

 • Декларация може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице;
 • Уведомление може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице;

Ако желаете ние да попълним и подадем Декларацията или Уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2013 г. на Вашата фирма е необходимо:

 1. Да ни уведомите на имейл адрес: info@rvpconsult.com Лице за контакт: Величка Михова  Телефон: 02 931 00 50, мобилен 0878 299 123
 2. Да попълните въпросника, който ще ви изпратим.
 3. Да попълните, подпишете и подпечатате Пълномощното, което ще ви изпратим (НЕ се налага нотариална заверка).
 4. Да заплатите съответната такса:
 • Попълване и подаване на Декларация – 30,00 лв;
 • Попълване и подаване на Уведомление – 20,00 лв.

Посочените цени са без начислено ДДС.

Ако искате да прочетете повече по темата натиснете тук

ГОРЕ

АКТУАЛНО

Обучения през 2015 г.

Какви обучения предлагаме и на кои дати; Във връзка с кои нормативни изисквания се провеждат; Периодичност на обученията.
При проверка от Инспекция по труда

Какво се случва при проверка; Кои са нещата, които трябва да се покажат на момента; Какви са ангажиментите на работодателя, за да приключи проверката.
При трудова злополука

Какво е „трудова злополука”; Ангажименти на пострадалия и на работодателя; Кой, къде и как я декларира; В какви срокове; Кой и как може да обжалва решението на НОИ.